headphones
Infolinka: 844 205 305
Po–Pá: 8:30–18:00
logo credit aliance

Vyjádření k analýze na IDNES.CZ

Vážení klienti a zájemci o naše úvěry! Dne 26. 09. 2012 v deníku idnes.cz byl zveřejněn článek „Test úvěrových firem: zajímavé úroky i tajnosti se smlouvou“, který obsahuje řadu nepravd o naší společnosti. Ráda bych se zde k němu vyjádřila. Článek se opírá o „Analýzu spotřebitelských úvěrů nebankovních společností“, kterou provedla Umbrella - Evropské sdružení pro podporu práv spotřebitelů, o.s., vzniklé 16.09.2010, IČO: 22855611, sídlem Praha 5, Plzeňská 1270/97. Chci poukázat na základní chyby a připojit k nim jednoduchý komentář: 1. Analýza se jmenuje „Analýza spotřebitelských úvěrů nebankovních společností“. Z toho vyplývá, že se věnuje spotřebitelským úvěrům. Avšak společnost Credit Alliance, SE, která byla do průzkumu zařazena, byla zřízena na podporu podnikání a spotřebitelské úvěry vůbec neposkytuje. V testu je proto zařazena zcela neoprávněně. Konstatují to i autoři testu (údajně do konečné analýzy zahrnuli pouze spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby, nepodnikatele), přesto společnost Credit Alliance, SE, v testu ponechali a umístili ji na předposlední místo. 2. Základním kritériem výběru údajně byl počet klientů té které společnosti, kteří se dle zkušeností pracovníků Umbrella nejčastěji vyskytují mezi osobami žádajícími o oddlužení. Ponechme stranou, že o oddlužení mohou žádat pouze osoby, jejichž dluh nepochází z podnikání, takže by už z podstaty žádný z našich klientů o oddlužení žádat neměl. Připusťme, že pracovníci Umbrelly měli na mysli prohlášení úpadku, což se samozřejmě týká i podnikatelských subjektů. Jenže do doby konání testu ani jeden klient společnosti Credit Alliance, SE, nepodal návrh na prohlášení svého úpadku. Proč se tedy společnost Credit Alliance, SE, vůbec do testu dostala? 3. V testu je řečeno, že kámen úrazu představovaly zejména parametry úroková sazba a RPSN. A hned poté je u společnosti Credit Alliance, SE, uvedeno, že ten druhý parametr na svých webových stránkách neuvádí. To je sice pravda, ale tento parametr se týká pouze spotřebitelských úvěrů a v případě úvěrů pro podnikání se neužívá. Společnost Credit Alliance, SE, svým klientům tento parametr pro srovnání s jinými možnými nabídkami sděluje, ale až poté, kdy se s klientem dohodne na podmínkách úvěru. Podmínky úvěru se sjednávají s každým klientem individuálně (jiné podmínky má začínající podnikatel a jiné podnikatel v ekonomických potížích, jiné má právnická osoba a jiné podnikající fyzická osoba, posuzuje se i obor podnikání atd.), a tak není možné úrokovou sazbu ani RPSN, natož smlouvu zveřejnit dříve. Z pochopitelných důvodů to zákon ani nikdo jiný nepožaduje. Výjimkou jsou pracovníci sdružení Umbrella… 4. Z důvodů uvedených výše je nesmyslem i kalkulačka. Přesto sdružení Umbrella výslovně uvádí, že společnost Credit Alliance, SE, ji na svých webových stránkách nemá. Vytváří tak dojem, že by ji mít měla, a v celkovém hodnocení ji za neexistenci kalkulačky penalizuje. Proč se o to snaží? 5. Dále je společnost Credit Alliance kritizována za to, že po 20 minutách telefonického hovoru tento zdvořile ukončila. Je nutné si uvědomit, že údajný „zájemce o úvěr“ řekl, že podnikatelem není a nehodlá být, proto jakýkoliv hovor s ním byl veden pouze ze slušnosti a po 20 minutách byl taktéž slušně ukončen. Až po 20 minutách! Když půjdete do autosalónu Škoda a začnete tam chtít informace o autech Ford, dostanete je? Pracovník Credit Alliance, SE, který hovor vedl, si na něj jako na výjimečný dobře pamatuje. Hovor označil za výslech plný předpojatých otázek. 6. Porovnávání poplatků zjevně nebylo prováděno s odbornou péčí, když jsou mezi sebou porovnávány položky různého významu. V případě společnosti Credit Alliance, SE, je tzv. poplatek za zpracování úvěru současně i poplatkem za vedení úvěru (například u mnoha bank se takový poplatek vybírá v řádu stokorun měsíčně po celou dobu trvání úvěru) a zahrnuje i náklady spojené s ověřením podpisů a kolky na katastrální úřad. To je zamlčeno. Také pojem poplatky z prodlení je velmi neurčitý a jak je vidět z popisu u jednotlivých poskytovatelů úvěrů, i pro pracovníky Umbrelly jde o zmatečný termín. Klienti Credit Alliance, SE, se mohou setkat se zákonným úrokem z prodlení (ve výši dle nařízení vlády, nyní cca 0,02 % denně) a případně smluvní pokutou z prodlení ve výši cca 0,1 % denně. Jsme si jisti, že jde o jedny z nejvýhodnějších podmínek na trhu. 7. Jen pro zasmání chci poukázat na naši údajnou radu, založit si IČO za poplatek cca 1.000 Kč. Založit IČO nejde, lze ale zahájit podnikání (a tím IČO získat). Poplatek pak není cca 1.000 Kč, ale je přesně 1.000 Kč a platí se příslušnému živnostenskému úřadu. Nevím samozřejmě, jakými slovy to náš pracovník do telefonu řekl, ale to není podstatné - hovor nebyl veden na úrovni dvou právníků, ale na úrovni kvalifikovaného poradce na jedné straně a jakéhosi pracovníka sdružení Umbrella, který se vydával za hloupého a nezkušeného klienta, na druhé straně. Jako s takovým s ním byl hovor veden. Tento dlouhý seznam „nepřesností“ samozřejmě vyvolává další otázky, jako co pracovníky sdružení Umbrella vedlo ke zveřejnění shora uvedených lží a pomluv? Nebo proč je Credit Alliance ve všech tabulkách na prvním řádku, když k tomu není důvod ani abecední, ani jiný? Zato je hned vidět, v čem je tato společnost „špatná“… Odpovědi lze asi hledat u vítěze tohoto „objektivního a nezávislého testu“, který sice poskytuje úvěry spotřebitelské, ale také podnikatelské. Úvěry od Credit Alliance, SE, mají totiž parametry, které jsou o hodně lepší než u vítězné společnosti. V testu je uvedeno, že vítězná společnost nabízí úvěry za 7,99 - 11,88 % procenta ročně. Já jsem se podívala na poslední tři poskytnuté úvěry Credit Start (určené zejména pro začínají podnikatele bez historie), které se svou dostupností blíží spotřebitelským úvěrům. Úroková sazba byla ještě lepší, než jak zveřejňujeme na webové stránce: 6,60 %, 6,48 % a 6,96 % ročně. Před nedávnem jsme dokonce měli úvěr za 5,76 % ročně… Jak mnozí z Vás z vlstní zkušenosti víte, doba splatnosti může být až dvacet let, a po celou tuto dobu se úroková sazba nemění (u bank je v případě hypoték úrok obvykle fixován jen na několik let). Každý si může libovolně stanovit výši splátek a termíny splátek, a kdykoliv je může bez jakékoliv žádosti a bez jakýchkoliv poplatků změnit, jen se nesmí dostat do prodlení vůči stanoveným minimálním splátkám (takzvaným lhůtním splátkám). Avšak článek v deníku idnes čtenářům říká: Credit Alliance, SE, je při poskytování spotřebitelských úvěrů tak špatná, že je na předposledním místě v testu objektivního a nezávislého Evropského sdružení pro podporu práv spotřebitelů Umbrella. Jenže my spotřebitelské úvěry vůbec neposkytujeme, zato těžko hledáme stejně dobrou konkurenci při poskytování podnikatelských úvěrů. To už se ale čtenáři nedozvěděli. A po čase jim v hlavě zbude jen matná vzpomínka, že Credit Alliance, SE, je „špatná“. Takže by bylo správné, abyste si připomněli skutečnost takovou, jaká opravdu je. Dobře ji popisují dvě jednoduché věty: 1. Credit Alliance, SE, poskytuje vynikající úvěry pro podnikatele. 2. Evropské sdružení pro podporu práv spotřebitelů Umbrella není objektivní a nezávislé. Vážení klienti a zájemci o naše úvěry! Věřím, že aspoň dodatečnou nápravu zjedná jak redakce idnes.cz, tak sdružení Umbrella. Děkuji vám za trpělivost, s níž jste mé vyjádření dočetli. Ing. Jitka Ničová členka představenstva